Arbetsmiljö

Friska arbetsplatser -Friska medarbetare

SMA Öst har en nollvision för olyckor relaterade till arbetsmiljö.
För att uppnå visionen fokuserar vi på:

Säkerhet först

Ingen ska behöva skada sig på jobbet! Därför kommer säkerhet först i ALLA lägen utan kompromiss.

Tydliga rutiner

Vi har tydliga rutiner för hur vi hanterar våra arbetsmoment för att minimera risker i vår vardag. Med kontinuerlig planering, utveckling av våra rutiner och erfarenhetsåterföring kan vi förhindra olyckor och avvikelser.

Ansvar för varandra

Vi är varandras arbetsmiljö och har ansvar för att stoppa arbeten som inte utförs på ett säkert sätt, såväl SMA Syds aktiviteter som andra entreprenörers arbeten på arbetsplatsen.

Förståelse

Genom kompetensutveckling kan vi öka förståelsen för riskerna i vår arbetsmiljö. Om man förstår konsekvensen av en handling tänker man en gång extra när man står inför en risk. Bara då kan vi förebyggande olyckor.

Alltid redo

Om olyckor händer ska vi vara förberedda för att på så sätt minska olyckans omfattning eller spridning genom första hjälpen utbildning och tydliga handlingsinstruktioner.

Genom ansvarstagande och tydligt uppsatta mål som samspelar med vårt sätt att arbeta kan vi utvecklas som en attraktiv samarbetspartner och skapa värde för kund, samhälle och vårt företag.

Det mesta är ännu obyggt – vi tänker vara med och bygga!

Kontakta oss

info@smaost.se
0730 96 29 25

Sma Öst är medlemmar i Maskinentreprenörerna