Våra tjänster

Entreprenader inom mark & anläggning

Schakt

 

VA

 

Väg

 

Mark

 

Finplanering

 

Sanering

 

Grundläggning

 
SMA Öst anlägger utemiljöer och infrastruktur till privata och offentliga aktörer i Östergötland.

Vår styrka är projektledning och vi samarbetar gärna med andra aktörer. Genom solid projektstyrning säkrar vi att alla moment uppfyller beställarens kravprofil och blir utförda av proffs.

Platscheferna har personliga referenser inom grundläggning, finplanering, parker och lekmiljöer samt VA och vägar.

Våra handplockade anläggare har bred kompetens och yrkesstolthet som sitt signum.

Under fliken Nyheter kan ni se var vi är just nu och hur det går i våra pågående projekt. Här finns även våra referensprojekt.

Kontakta oss

info@smaost.se
0730 96 29 25

Sma Öst är medlemmar i Maskinentreprenörerna