Kvalitet

Styrning – Uppföljning – Utveckling

Vi vill möta framtidens behov och byggteknik väl rustade, därför arbetar vi hårt för att leverera kvalitativa anläggningar i god tid.

Kvalitet i allt vi gör

Vi vill bidra till ett hållbart och miljömedvetet byggande, därför genomsyrar god kvalitet på arbete, material, produkter och dokumentation alla våra leveranser. Miljömedvetenhet är kvalitet.

Leverans i tid

Leverans i tid ska vara ett minimikrav, vi vill leverera i god tid före utsatt tid! Därför är planeringsarbete, flexibilitet och erfarenhetsåterföring en viktig del av våra arbetsrutiner. Tid är kvalitet.

Mjuka värden ger effekt

Det är upplevelsen av en anläggning, en byggprocess eller en projektorganisation som i slutändan avgör hur nöjd kunden är med resultatet av sin produkt.

På samma sätt är det personalens upplevelse av sin arbetsplats som påverkar individens ansvarstagande. Personalen är vår främsta tillgång och genom fokus på trivsel, personlig- och kompetensutveckling har vi en solid grund i leverans av kvalitativt arbete. Mjuka värden är kvalitet.

God kundrelation

En av våra viktigaste uppgifter är att stötta kunden med förtydligande av kravställningar i byggprocessen. En kommunikativ relation med kunden skapar samförstånd och delaktighet och hjälper oss att bemöta kundens krav och förväntningar vad gäller resultat och kvalitet. En god kundrelation är kvalitet.

Nytänkande

Bara genom utveckling kan vi möta framtidens behov. Vi tror att enkelhet är ett viktigt nyckelord i alla processer eftersom det frigör resurser som kan användas till utveckling, såväl i produktionen som administrativa rutiner eller genom ny teknik. Nytänkande är kvalitet.

Genom ansvarstagande och tydligt uppsatta mål som samspelar med vårt sätt att arbeta kan vi utvecklas som en attraktiv samarbetspartner och skapa värde för kund, samhälle och vårt företag.

Det mesta är ännu obyggt – vi tänker vara med och bygga!

Kontakta oss

info@smaost.se
0730 96 29 25

Sma Öst är medlemmar i Maskinentreprenörerna