Miljö

Entreprenader inom mark & anläggning med fokus på minimal miljöpåverkan.

Vi vill möta framtidens behov och byggteknik väl rustade, därför arbetar vi hårt för att leverera anläggningar med minimal miljöpåverkan. Anläggningens miljöpåverkan under dess livstid ska tas i beaktning, åtgärder som kan minska skötsel eller förlänga anläggningens livstid ska alltid tas upp för övervägande.

 

Miljöplanering

Vi ska aktivt planera och styra projektets genomförande på ett sätt som gynnar miljö, kvalitet och hållbarhet.

Kompetensutveckling inom Miljöarbete

Vi ska kontinuerlig utbilda vår personal i alla led i hur vi tillsammans kan minska vår miljöpåverkan. Genom kunskap om metoder och konsekvenser kan vi öka vårt gemensamma ansvarstagande.

Alternativa lösningar

Med vår yrkeskompetens ska vi erbjuda kunden miljövänliga alternativ i de tillfällen sådana finns. Vi ska även efterfråga miljövänliga produkter från leverantörer och samarbetspartners

Helhet

Den största delen av miljöarbetet är inriktat på produktionen, vi ska även jobba aktivt med miljöförbättringar på kontor och inomhusmiljöer. Vi ska i första hand välja miljömärkta produkter så som el, papper, hushållsprodukter eller bilar.

Genom ansvarstagande och tydligt uppsatta mål som samspelar med vårt sätt att arbeta kan vi utvecklas som en attraktiv samarbetspartner och skapa värde för kund, samhälle och vårt företag.

Det mesta är ännu obyggt – vi tänker vara med och bygga!

Kontakta oss

info@smaost.se
0730 96 29 25

Sma Öst är medlemmar i Maskinentreprenörerna