Kalkylavdelningen samt produktionschefer jobbar för fullt med anbud och kalkyler, både åt sig själva samt åt våra SMA kollegor runt om i Sverige.
Våra duktiga anläggningsarbetare är ute på fältet och arbetar med olika projekt. Just nu stöttar vi våra andra företag och kollegor inom koncernen.